Att sätta mål

Att sätta mål

När ni tillsammans ska sätta mål i Skolklassikerns moment är det bra att tillsammans komma fram till vad för sträcka som är rimlig för just er och hur ska det gå till att nå målet?

Fånga tillfället och passa på att prata om hur man sätter mål och vad som är viktigt att tänka på!

I många situationer är det ju viktigt att skapa mål och delmål för att kunna se vart ni är på väg och förstå varför ni gör vad ni gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att komma framåt i arbetet.

De mål som ni skapar ska vara realistiska och tydliga. Sådana mål är lättare att arbeta mot. Om målen är välformulerade underlättar det när ni regelbundet stämmer av hur det går.

Ett bra tips är att skapa delmål som leder fram till ett eller flera långsiktiga mål. Fokusera både på de kortsiktiga och långsiktiga delarna av era mål. Använd till exempel checklistan SMART för att skriva ner era mål.

SMART-modellen – en bra början

S – Specifikt. Målet ska svara på frågan VAD ni vill uppnå och vara formulerat så specifikt och tydligt som möjligt.

M – Mätbart. När ni sätter upp målet måste ni svara på frågan om hur det kan mätas.

A – Accepterat. Det är viktigt att alla är överens när ni ska arbeta tillsammans.

R – Realistiskt. Fundera på om det verkligen är genomförbart. Kommer det kunna gå?

T – Tidsbestämt. När ska ni vara klara?