Fler välmående barn

Kompis med kroppen är ICAs satsning kring bra kost och rörelse för barn. Ambitionen är att barn i tidig ålder får en förståelse för hur bra mat och motion gör att de kan bli lite bättre kompis med sin kropp.

Utbildningen riktar sig till barn på låg- och mellanstadiet. Pedagoger anmäler klassen och får tillgång till inspirerande studiematerial som gör det roligare att lära sig om kroppen och bra kost. Dessutom finns möjligheten att samarbeta med lokala ICA-handlaren, där man kommer överens om att exempelvis besöka butiken för att lära sig mer om råvaror.

Läs mer om initiativet och anmäl din klass här:
https://www.ica.se/hallbarhet/halsa/kompis-med-kroppen/