Orientera i skolan

I läroplanen (Lgr22) ingår kart- och orienteringskunskap som del av det centrala innehållet i ämnena idrott och hälsa och geografi. Svenska Orienteringsförbundet vill ge lärare som undervisar i nämnda ämnen inspiration, stöd och hjälp för att planera och genomföra ändamålsenlig och rolig kart- och orienteringsundervisning i skolan. Förbundet tillhandahåller såväl lärarfortbildningar under vår och höst som digitala material för lärare och elever.
Skapa orienteringsövningar med stöd av denna sida och använd dem som en del av gruppens utmaning i Skolklassikern. Läs mer om Orientera i skolan här