Få kostnadsfritt stöd i ert systematiska hälsoarbete!

Få kostnadsfritt stöd i ert systematiska hälsoarbete och kom igång redan idag! Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre hälsa för eleverna, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Studier visar att fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och läsförståelse. Organiserade rastaktiviteter kan minska förekomsten av mobbing och gör det lättare för alla elever att delta. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen.
Generation Pep Skola är ett kostnadsfritt digitalt stöd till alla skolor i Sverige som vill skapa mer aktiva och hälsosamma skoldagar. Verktyget är utvecklat tillsammans med skolor och forskare, och har stöd i läroplanen. Via verktyget kan skolor skatta sitt nuläge och sedan ta fram handlingsplaner för att förbättra sitt arbete i sex olika kategorier. För att peppa er på vägen finns belöningar och möjlighet för er skola att bli en certifierad Generation Pep Skola.
Varmt välkomna att registrera er på www.pepskola.se

Därför är vi engagerade:

Vi är engagerade i Skolklassikern för att Generation Pep arbetar utifrån en vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa och vi arbetar både mot skolor som mot barn och ungas fritid för att nämna några verksamhetsområden.