Registrera din klass redan nu!

 • Skolklassikern som aktivitet är ett bra hjälpmedel att uppnå målen i läroplanen. Läs mer om kursplanen för Idrott och hälsa här.

   

  Ämnets syfte
  Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar all­sidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i na­turen. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

  I under­vis­ningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och samman­hang samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

  Centralt innehåll årskurs 1–3

  • Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  • Hälsa och levnadsvanor.
  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
  • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

  Centralt innehåll årskurs 4–6

  • Idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  • Simning i mag- och ryggläge.
  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, le­kar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Hälsa och levnadsvanor.
  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de på­ver­kar den fysiska förmågan och hälsan.
  • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Registrera din klass

Börja med att anmäla din klass till Skolklassikern för att kunna registrera era aktiviteter. Det gör du enkelt här: Registrera din klass

Skapa profil till klassen

Där skapar du en profil för din klass/dina klasser och kan sedan lätt registrera alla era aktiviteter. Du väljer om ni ska registrera sträckor eller tiden ni hållit på med aktiviteten.

Klassen får en introduktion

Innan ni börjar registrera era moment går ni igenom introduktionen som finns till varje moment på Mina sidor. Om ni känner att ni vill ändra ert mål gör ni enkelt det på Mina sidor. När ni väl nått ert mål med aktiviteten så börjar ni med nästa moment.

Sätt upp mål

I varje moment sätter du som pedagog tillsammans med klassen upp ett mål i hur långt ni exempelvis ska cykla tillsammans. Ska det göras vid ett tillfälle eller delas upp i många små? Ni bestämmer! Om ni känner att ni vill ändra ert mål gör ni enkelt det via Mina sidor. När ni väl nått ert mål med aktiviteten så börjar ni med nästa moment. Vill ni veta mer om hur man sätter upp mål – klicka här!

Registrera aktiviteter tills målet är nått!

I takt med att ni utför era aktiviteter registrerar ni dessa på er klassida hos Skolklassikern. Där kan ni enkelt följa när ni nått era mål.

Hoppa på nästa aktivitet

När en aktivitet är utförd och klar är det bara att hoppa på nästa. Ni vill väl nå era mål i alla aktiviteterna?