”Matsvinn” 

I samarbete med ICA

Visste ni att var fjärde matkasse som bärs hem slängs? Problematiken kring matsvinnet, att mat slängs, är stort och det är vi som konsumenter som står för den absolut största delen av det matsvinn som uppstår. Vi köper mer mat än vi behöver!

Läs mer om matsvinn på:
https://www.ica.se/ica-tar-ansvar/miljo/delat-ansvar-for-matsvinnet/

Att diskutera i klassen 

  • Hur kan ni i klassen hjälpa till att minska matsvinnet? Diskutera och skriv tillsammans ner några olika saker som skulle kunna leda till att matsvinnet minskar? (Både i skolan och hemma – hur kan klassen engagera sina familjer och sina vänner?!)
  • Hur är matsvinnet på er skola? Diskutera om eleverna slänger mycket mat? På vilket sätt påverkas miljön om man slänger mycket mat? Händer det att eleverna tar mer än de orkar äta upp? Ett tips kan vara att prova att ta lite mindre portioner och hellre ta om flera gånger. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något för att hjälpa till.
  • Diskutera vad ”Bäst före” datum betyder.

Logo
Logga in!