crescent_samarbete

Våra cykeltrafikmärken

I Skolklassikerns pristävling ”Våra cykeltrafikmärken” får klassen möjlighet att pröva och utveckla sina kunskaper om trafikmärken och trafikregler genom att bygga hela klassens cykelväg. Genom att dokumentera arbetet och skicka in det till Skolklassikern är klassen med och tävlar om fin-fina cykelhjälmar till hela klassen.

Så här går tävlingen till

Tävlingen består av tre delar:

  • I första delen ska klassen dokumentera vilka trafikmärken som finns på väg till skolan. Rita av eller fotografera trafikmärkena med kamera eller mobiltelefon.
  • I den andra delen samlar ni in klassens alla trafikmärken och väljer ut vilka märken som gäller när ni cyklar.
  • I den tredje och sista delen av tävlingen ska klassen bygga sin egen cykelväg av de trafikmärken ni samlat in. Bara de trafikmärken som berör cyklisten hör hemma på cykelvägen.

Skriv ner hur man ska göra när man träffar på trafikmärkena längs vägen. Klistra upp arbetet på ett stort papper, fäst det på väggen eller på tavlan i klassrummet! Glöm inte att filma eller fotografera under arbetet!

Läraren laddar upp en bild eller film av klassens färdiga cykelväg enligt instruktioner på Skolklassikerns ”Mina sidor” senast den 30 oktober 2017. Tänk på att följa er kommuns riktlinjer för fotografisk bild. Skolklassikern och dess partners förbehåller sig rätten att publicera inskickat material om inget annat specifikt anges.

Den vinnande klassen kontaktas av Skolklassikern efter avlutad tävlingsperiod. Ett urval av inskickade bidrag kommer att visas på crescent.se/skolklassikern.

Vinnande klassen får cykelhjälmar till alla elever i klassen.

Logo
Logga in!