Tävlingsmoment

Skolklassikern består av de fyra tävlingsmomenten skidor, cykel, simning och löpning samt tre energidepåer, vilka alla är obligatoriska.

Tävlingsmomenten handlar om att klassen tillsammans på hemmaplan ska avverka sträckan för det aktuella klassikerloppet. Energidepåerna är uppgifter av hälsokaraktär som ni i klassen ska genomföra. Ni bestämmer själva när ni gör tävlingsmomenten/energidepåerna och i vilken ordning. Efter varje avklarat och redovisat tävlingsmoment får ni ett fint diplom.

Alla tävlingsmoment ska vara genomförda och redovisade senast den 11 maj 2018. Även de obligatoriska energidepåerna ska vara klara den 11 maj 2018. Energidepåerna ansvarar du som pedagog för och godkänner.

Ni har då klarat av Skolklassikern 2018 och får er utmärkelse.

Vid sidan av de obligatoriska tävlingsmomenten och energidepåerna i Skolklassikern finns dessutom fyra frivilliga pristävlingar med fina priser att vinna. Läs mer om aktuella pristävlingar.

Logo
Logga in!